مطالب آموزشی FRIO

آموزش نحوه استفاده از محصولات فریو

شرایط نگهداری انسولین در سفر و گرما

انسولین هورمونی است که به طور طبیعی از سلول های پانکراس ترشح می شود. این هورمون به صورت تزریقی در افراد مبتلایان به دیابت تجویز می گردد. بیماران مبتلا به دیابت نوع یک که بدن شان به میزان کافی انسولین ترشح نمی کند بایستی این هورمون را به صورت تزریقی جایگزین هورمون مترشحه از پانکراس نمایند. مبتلایان به دیابت نوع دو که با داروی خوراکی و نیز تغییر شیوه ی زندگی، قند خون شان کنترل نمی شود نیز باید از انسولین تزریقی استفاده نمایند.

Storage of Insulin

Insulin and Diabetes

Guideline for Storage of Insulin

کدام کیف خنک نگهدارنده انسولین فریو برای من مناسب است؟